Vítame Vás na našej stránke
Obvodnej poľovníckej komory  R O Ž Ň A V A

Obvodná poľovnícka komora Rožňava

          

 Predstavenstvo OPK Rožňava


 • JUDr. Ivan GALLO - predseda OPK
  Róbert KOVÁČ - podpredseda OPK
  Ing. Marcel LEHOCKÝ - predseda osvetovej komisie
  Ing. Štefan MANKO, ml. - predseda poľovníckej komisie o ochrany ŽP
  Ján PILJAN - predseda kynologickej komisie
  Mgr. art. Gabriel BORZY - predseda streleckej komisie
  Ing. Vojtech FARKAŠOVSKÝ - predseda ekonomickej komisie
  Ing. František SZŐLLŐS - člen predstavenstva
  Ján BREUER - člen predstavenstva
  Ing. Štefan GÖRGEI- člen predstavenstva
  Ing. Michal NEUBAUER - člen predstavenstva
  Ing. Milan TIMÁR - člen predstavenstva

 • JUDr. Ján GALLO - predseda obvodnej dozornej rady
  Ing. Róbert HANUŠTIAK - predseda obvodnej disciplinárnej komisie