Vítame Vás na našej stránke
Obvodnej poľovníckej komory  R O Ž Ň A V A

V mesiaci október 2020 organizujeme kurz pre uchádzačov o prvý poľovný lístok záujem nahlásiť do 30.09.2020 na priloženom formulári v záložke " AKTUÁLNE"  alebo telefonicky 01917803019 

Obvodná poľovnícka komora Rožňava

          

 Predstavenstvo OPK Rožňava


  • JUDr. Ivan GALLO - predseda OPK
  • Ing. Štefan MANKO, ml. podpredseda OPK
  • Lenka SKOKANOVÁ - predsedníčka osvetovej komisie 
  • Ing. Marcel LEHOCKÝ - predseda poľovníckej komisie o ochrany ŽP
  • Ján PILJAN - predseda kynologickej komisie
  • Mgr. art. Gabriel BORZY - predseda streleckej komisie
  • Ing. Milan TIMÁR  - predseda ekonomickej komisie 
  • JUDr. Ján GALLO - predseda obvodnej dozornej rady
  • Ing. Róbert HANUŠTIAK - predseda obvodnej disciplinárnej komisie