Vítame Vás na našej stránke

Obvodnej poľovníckej komory  R O Ž Ň A V A

ZMENA PREVÁDZKY STRELNICE

Oznamujeme Vám, že   z  účinnosťou  od  pondelka 19.9.2022 sa mení  prevádzka  strelnice   nasledovne:

Strelnica   bude otvorená:

utorok  12.00 - 17.00 hod

štvrtok 12.00 - 17.00 hod. 

sobota 09.00 - 13.00 hod. 

Mimo prevádzkovej   doby   je používanie strelnice   zakázané

kontakt na správcu: 0902449361


 03.09.2022 začíname kurz o prvý poľovný lístok záujem nahlásiť  na priloženom formulári v záložke " AKTUÁLNE" alebo telefonicky 01917803019

Konferencia OPK

Konferencia OPK Rožňava sa konala per rollam v priebehu mesiaca december. Zápisnica o výsledku zasadnutia sa nachádza v záložke "Aktuality"

Obvodná poľovnícka komora Rožňava

          

 Predstavenstvo OPK Rožňava


  • JUDr. Ivan GALLO - predseda OPK
  • Ing. Štefan MANKO, ml. podpredseda OPK
  • Lenka SKOKANOVÁ - predsedníčka osvetovej komisie 
  • Ing. Marcel LEHOCKÝ - predseda poľovníckej komisie o ochrany ŽP
  • Ján PILJAN - predseda kynologickej komisie
  • Mgr. art. Gabriel BORZY - predseda streleckej komisie
  • Ing. Milan TIMÁR  - predseda ekonomickej komisie 
  • JUDr. Ján GALLO - predseda obvodnej dozornej rady
  • Ing. Róbert HANUŠTIAK - predseda obvodnej disciplinárnej komisie