Fotogaléria

XII. POĽOVNÍCKY PLES

Chovateľská prehliadka ktorá sa konala 23.3.-25.3.2019 vo Vlachove

Poľovnícky deň v Betliari 9.6.2018

V dňoch od 20.03.2016 do 23.03.2016 sa konala chovateľská prehliadka ulovených trofejí v poľovníckej sezóne 2015 -2016 v kultúrnom dome Lipovník

Konferencia OPK Rožňava 25.11.2015

 Š T  Í T N I K        Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí ulovených za poľovnícku sezónu v rokoch 2014/2015 

SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA - Obvodná poľovnícka komora Rožňava zorganizovala v poradí už 46. chovateľskú prehliadku ulovenej trofejovej zveri v poľovníckej sezóne 2014 - 2015. Slávnostné otvorenie chovateľskej prehliadky sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Štítniku v nedeľu 22.3.2015. Prehliadka bola prístupná pre verejnosť v dňoch 23. a 25. marca 2015.

Organizátori podujatia ďakujú všetkým návštevníkom za účasť a samozrejme všetkým tým, ktorí sa na príprave a priebehu tohto podujatia podieľali ďakujú za ich čas a ochotu pomôcť.

Lovu zdar!

  • SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA - Obvodná poľovnícka komora Rožňava spoluorganizovala Poľovnícky deň v Betliari 13. júna 2014.
  • LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a Slovenská poľovnícka komora, Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar, Klub chovateľov farbiarov a Obec Betliar usporiadali dňa 13. júna 2014 "Poľovnícky deň", ktorý sa uskutočnil v areáli parku kaštieľa Betliar. Slávnostné otvorenie výstavy zlatých trofejí zo Slovenska hodnotených Komisiou CIC, ktorému predchádzalo vystúpenie lesničiarov, začalo o 10,00 hod. Po vystúpení generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica Ing. Ctibora Határa, riaditeľa OZ Rožňava Ing. Štefana Zubriczkého a hostí nasledovalo odovzdanie medailí a diplomov majiteľom trofejí a odovzdávanie vyznamenaní "Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku" poľovníkom z okresov Rožňava a Revúca. Program lesníckeho dňa spestril krst knižky "33 rokov po stopách rysa" autora Štefana Zatrocha z Bôrky, ktorému bolo zároveň vyslovené poďakovanie za dlhoročnú aktívnu lesnícku činnosť.
    V rámci programu sa uskutočnila prezentácia výsledkov chovu a lovu zveri v najvýznamnejších revírov LESOV Slovenskej republiky, š. p., kde nechýbali ani trofeje medveďa hnedého a prezentácia Klubu chovateľov farbiarov s ukážkami výcviku v parku za kaštieľom.
    Na poľovníckom dní 13.6.2014 hodnotila výsledky svojej činnosti aj Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu - RgO SPZ GEMER Rožňava - Revúca. Udelených bolo 34 vyznamenaní "Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku", ďalej bolo udelených 139 bronzových, 8 strieborných a 6 zlatých ocenení za medailové trofeje a jedno najvyššie vyznamenanie "Zlatý kamzík".
  • Fotografie z tohto podujatia si môžete prezrieť v sekcii fotogaléria.

Predbežné skúšky farbiarov 2015

Z činnosti kynologickej komise rôzne druhy skúšok